Формуляр за отказ

Съгласно чл. 14 от Общите условия Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика.

Изтегляне на формуляр

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До: ЛЮМАР ПЛЮС ЕООД, ЕИК 203393144 със седалище и адрес на управление: България, 1750 София, кв. Полигона бл.56 магазин 4 , еmail: [email protected], тел. 0889 313799

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки

 – Поръчано на……………………, получено на………………………………………

- Поръчка №………….…, от дата…..………………………………………………….

– Име на потребителя  …………………………………………….………………...

– Адрес на потребителя  …………………………………………….………………

– Подпис на потребителя  ……………………………………………….………….

Възстановяването на дължимата сума се извършва по банков път или по друг избран от Вас начин.

Банка: ..............................................................................
IBAN: ……………………………..................................
Титуляр на сметката: ......................................................

С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че:

1. Правото ми да подам настоящото, се погасява с изтичането на 14-дневен срок от датата на доставката на стоката; 2. Съм длъжен да изпратя или предам стоката/ите обратно на адреса на търговският обект, който е посочен на касовият бон и/или товарителницата, съпровождаща поръчката, не по-късно от 14дни, считано от датата, на която съм уведомил Търговеца за решението си да се откажа от договора си;

3. Състоянието на връщаната от мен стока, трябва да отговаря на нормалното такова за изпробването и, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране в съответствие с договора за продажба. Стоката, предмет на договора за продажба от разстояние, която връщам на Търговеца, трябва да бъде в добър търговски вид, без ожулвания, драскотини или други наранявания, поставени в оригиналната си търговска опаковка, в която е получена от търговеца, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в договора за продажба предназначение, стоката не трябва да бъде изпирана и мокрена;

4. Търговецът има право да отложи възстановяването на направените от мен плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно или, докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;

5. Разходите за връщането на стоката на Търговеца са изцяло за моя сметка.

 

Дата:…………………                                                           Подпис на потребителя:……………………………………..