Формуляр за връщане

 

 

Съгласно чл. 14 от Общите условия Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.

1. Попълнете Формуляра за връщане тук

2. Изпратете ни стоката като следвате стъпките, описани във формуляра за връщане.

3. Ние ще възстановим сумата по изпратения от вас IBAN.

 

Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика.